Unknown Title

Tracks: 8, total time: 35:45, year: , genre:

S/N Time Song Title
1. 4:17 Anh Khác Hay Em Khác – Khắc Việt
2. 5:27 Có Lẽ Ta Đã Hạnh Phúc – Khắc Việt
3. 4:57 Anh Tiếc – Hồng Thuận
4. 5:00 Nhật Ký Ngày Không Em – Hồng Thuận
5. 4:53 Nếu Thời Gian Trở Lại – Hoàng Duy
6. 4:06 Không Như Giấc Mơ – Hoàng Duy
7. 3:33 Tồn Tại – Hải Phong
8. 3:33 Nơi Ấy – Hải Phong