The Best Of Vol.1

Tracks: 13, total time: 41:41, year: , genre: Vocal

S/N Time Song Title
1. 2:41 Rosena
2. 2:56 Awon Angeli
3. 2:40 Mo Fara Mi Fun O
4. 2:51 Opelenge
5. 3:15 Shampoo
6. 3:12 Agba Wa Bura
7. 2:53 Irin Ajo Mi Si London
8. 2:54 Bolonje Ri Mi To Roju
9. 4:41 Ori Wo Ibi Rere Gbemi De
10. 2:54 Alujona
11. 4:51 Ma Gbe Komi Oluwa
12. 3:13 Kolomasi
13. 2:41 Yotomi