The Best of Amjad Ali Khan

Tracks: 6, total time: 66:46, year: 1992, genre: Indian

S/N Time Song Title
1. 12:48 Raga Pilu
2. 10:45 Raga Shuddh Sarang
3. 9:35 Raga Darbari
4. 11:27 Raga Shyam Kalyan
5. 11:02 Raga Bilaskhani Todi
6. 11:08 Raga Durga