Rak be israel

Tracks: 17, total time: 66:51, year: , genre:

S/N Time Song Title
1. 3:24 MEDABRIM AL SHALOM
2. 4:37 DARCENU
3. 4:41 LEHATSIL OTAH
4. 3:48 RENNE
5. 3:48 BATEI CAFE
6. 4:08 YESH OD TIKWA
7. 3:58 ZMAN LALEHET
8. 4:12 BETOH PKAK EINSOFI
9. 4:49 HAREI AT MEKUDESHSET LI
10. 3:19 IM HAYIT PSANTER
11. 3:50 Shvil habriha
12. 2:12 Lalehet Imah
13. 4:41 Kol Haneshama
14. 3:34 Beheik Hamishpaha
15. 3:30 Kontra Dicaon
16. 5:29 Shir Leahava
17. 2:55 Ve at ve at ve at