Love Ballad Best

Tracks: 16, total time: 74:52, year: 2004, genre: Ballad

S/N Time Song Title
1. 4:45 orokana onnatachi
2. 4:26 osaka TWILIGHT
3. 3:58 wakareno yoin
4. 4:43 minami aoyama -kokoroha Close dekinai-
5. 4:34 dakare jouzu
6. 4:54 NO COMMENT
7. 4:21 yoku yarune (Ballad)
8. 4:58 Arrangement
9. 4:17 datte syouga naija nai
10. 4:59 nakazuni irarenai
11. 4:26 tokei
12. 3:57 shituren
13. 5:37 okidokei
14. 5:49 sotoha shiroi yukino yoru
15. 4:52 yajirobei
16. 4:19 ima anatani utaitai