Greatest Hits Vol 2 Disk 2

Tracks: 22, total time: 77:50, year: 2004, genre: sraeliAcapella

S/N Time Song Title
1. 3:38 על חטא הימים
2. 4:16 דמעות של מלאכים
3. 3:17 געגועים
4. 2:59 שחרחורת
5. 4:32 אין זמן לתעות
6. 3:50 זה יבוא פתאום
7. 3:26 מאמי
8. 4:07 ימים נשברים
9. 3:57 קופסת הצבעים
10. 3:32 אתה הבטחת
11. 4:04 על אהבות שלנו
12. 3:41 בוא נדבר
13. 3:27 שיר זמני לעשירים
14. 2:35 שיר השירים בשעשועים
15. 3:14 שבת המלכה
16. 4:04 פרשת דרכים
17. 2:26 מוכר הפרחים
18. 2:42 נשיקות בים
19. 2:34 בלדה למלך
20. 4:04 אבוי אבי
21. 3:41 איריסים
22. 3:50 החליל