The Best Of Teresa Teng

Tracks: 13, total time: 49:35, year: 13, genre: Song Young

S/N Time Song Title
1. 3:33 月亮代表我的心
2. 3:39 千言萬語
3. 3:45 結識你那一天
4. 2:46 忘記他
5. 4:46 在水一方
6. 3:14 又見炊煙
7. 4:32 襟裳岬
8. 3:38 君心我心
9. 3:55 小村之戀
10. 4:21 情人的關懷
11. 4:23 恰似你的溫柔
12. 4:23 初次嚐到寂寞
13. 2:42 雪中情