Victory Will Be Ours!

Tracks: 3, total time: 18:55, year: 2004, genre: NSBM

S/N Time Song Title
1. 4:59 Nadciagaja Chmury Wojny
2. 7:01 Wieczna Pamiêæ Bohaterom
3. 6:52 Nasze Zwyciêstwo To Wasza Smieræ!