Category Indian Karnatic Classical

Best of Carnatic Vocal – Vol 1

Tracks: 7, total time: 69:39, year: 2006, genre: Indian Karnatic Classical

S/N Time Song Title
1. 8:44 Sudha Raghunathan / Shree Mahaganapatim – Athana
2. 14:42 M Balamurali Krishna / Kshira Sagara Sayana-Devagandhari
3. 4:43 Hyderabad Brothers-D Sheshachari,D Raghavachari / Kanaka Saila-Punnagavarali
4. 10:43 Sudha Raghunathan / Bhajare Manasa-Abheri
5. 14:48 Maharajapuram V Santhanam / Rama Ninnu Nammina-Mohanam
6. 9:37 M Balamurali Krishan / Omkara-Lavangi
7. 6:20 Maharajapuram V Santhanam / Shanmukham Bhaja – Sindhu Bhairavi

Best of Carnatic Vocal – Vol 2

Tracks: 7, total time: 65:08, year: 2006, genre: Indian Karnatic Classical

S/N Time Song Title
1. 10:51 R K Srikanthan / Shri Mahaganapathim – Gowla
2. 11:50 Bombay Jayashri / Pahi Sri Giriraja Suthe – Ananda Bhairavi
3. 9:20 Aruna Sairam / Amma Varnam – Gambhira Nattai
4. 10:21 Aruna Sairam / Krishna Nee – Yamuna Kalyani
5. 6:43 Nithyashree Mahadevan / Samanyavalla – Charukeshi
6. 8:07 Nityashree Mahadevan / Sadachaleshwaram – Bhoopalam
7. 7:55 R K Srikanthan / Karikalabha – Saveri