Gruusbeks Carnaval 2003 cd 1

Tracks: 23, total time: 78:24, year: 2003, genre: feest

S/N Time Song Title
1. 3:10 Das Mar Knoei / Opgepolletoerd
2. 3:27 De Sjorro’s / Wej goan bestellen
3. 3:29 Da Hek Hoog / De Grusbekse Nar
4. 4:06 Enne Kwatser / Mien lief vrouwke
5. 3:23 De Döpkes / Da Reuske
6. 3:24 De Snorren / Wej sien me z’n alle nor de dansschol gewest
7. 3:28 Weej zingen ok / Kastelein
8. 3:04 De Restantjes / Hoie hé
9. 3:23 Das Mekkelek Zat / Mienen Bob
10. 3:24 Alt van Huus / Gen gerotzooi on mien lief
11. 3:06 De Sniekers / Ja Sekers (La-la-la-la-la-la)
12. 3:39 ‘t Zeivertröpke / ‘t Smaakske
13. 3:20 Niks mer on doen / Genne knoop
14. 3:13 Alfred Arts / Zwaaien Zwieren
15. 3:49 C.V. Wej / Ommundig carnaval
16. 2:52 ‘t Kan nie op / Ons Fritske
17. 3:53 De Niksnutters / ‘t Voyerland
18. 3:31 De Roare Schutters / Mien Bluum’ke
19. 4:22 De Loatbloeiers / De Bloaskapel
20. 3:13 ‘t Kos Kwoier / Zun moie dage
21. 2:52 Duk de Neve / Lekker ding
22. 3:48 De Ströpers / Breng mien toch nor huus vannacht
23. 2:35 De Schupers / Hé Ober