Best Of China And Japan (11T.-96)

Tracks: 11, total time: 55:33, year: 1996, genre: Ethnic/Folk

YEAR: 1996

S/N Time Song Title
1. 4:32 Pan Jing & Ensemble / A Journey to Suzhou (Jiang Xian Wei)
2. 4:48 Prof. Xu Pingxin / The Spring Arrives at Qing River (Gan Yongkang)
3. 3:31 Li He / Mu Min Xin Ge (Trad.)
4. 5:08 Zhou Yu & Ensemble / Beautiful Tibet (Wang Zhu Lin)
5. 3:57 Cheng Yu / Spring Time on the Tianshan Mountains (Trad.)
6. 5:50 The Chen Dacan Chinese Ensemble / Ping Hu Qiu Yue
7. 3:35 Clive Bell / Sansashigure (Trad.)
8. 2:42 Ayako Lister / Keshi No Hana (Kikuoka Kengyo)
9. 3:32 Richard Stagg / Kiso Melody (Trad.)
10. 9:03 Yamato Ensemble / Shika No Tone (Anonymous)
11. 8:56 Yamato Ensemble / Hoshun (Katsutoshi Nagasawa)