best of instrumental filipino golden favorites

Tracks: 16, total time: 48:16, year: 2008, genre: Instrumental

YEAR: 2008

S/N Time Song Title
1. 2:57 lahat ng araw (silayan)
2. 3:49 sampaguita
3. 3:18 o naranyag a bulan
4. 3:43 la bella pilipina
5. 2:33 lulay
6. 2:32 o ilaw
7. 3:20 ay kalisud
8. 2:59 doon po sa amin
9. 2:38 sarung banggi
10. 2:37 pamulinawen
11. 3:11 sitsiritsit alibangbang
12. 2:34 atin ku pung singsing
13. 2:14 carinosa
14. 2:36 balitaw
15. 2:53 halina
16. 4:28 kundiman ni rizal