Best of contemporary African folk music

Tracks: 20, total time: 64:36, year: 1999, genre:

Zulu folk, Shangaan, Zulu soul, Sotho

S/N Time Song Title
1. 3:07 Simon Ngobeni na Vatsonga Sisters / Mfani Loyi (This Boy)
2. 3:02 Dilika / Ngayishela Yavuma
3. 3:18 Isithembiso / Mamazela (Mather in Law)
4. 3:15 Pat Mabasa na Shikange Sisters / Nwaninginingi
5. 3:03 Maputsenga / Rea Itsamaela
6. 3:24 Izingame Zoma / Umhawu (Jealousy)
7. 3:04 Simon Ngobeni na Vatsonga Sisters / Swiloyini (What’s the Matter)
8. 3:03 Dilika / Isihtando Sami (My Darling)
9. 3:13 Isithembiso / Yeka Ukuqalaza (Stop looking around)
10. 3:11 Pat Mabasa na Shikange Sisters / Nsati Wa Mina (My Wife)
11. 3:02 Maputseng / Onqabanya Lelapa Laka
12. 3:55 Izingame Zoma / Isidina Sikamahlalela (The Pest)
13. 3:04 Simon Ngobeni na Vatsonga Sisters / Vusiwana Bya Mina (My Suffering)
14. 3:02 Dilika / Mangabengonile (I’ve done wrong)
15. 3:13 Isithembiso / Owani Umsindo (What’s the noise about)
16. 3:14 Pat Mabasa na Shinkange Sisters / Shikange (Mistress)
17. 2:57 Maputseng / Tsatsi Halechaba
18. 3:28 Izingame Zoma / Measi
19. 3:10 Isithembiso / Mastende (Landlord Lady)
20. 3:57 Izingame Zoma / Amambuka (Traitor)